Jag hatar men jag älskar.

Jag hatar att du inte älskar mig mer än vad du gör, jag hatar att du inte vågar visa vad du känner, jag hatar
att du har förändrats, jag hatar att jag inte vågar säga något.

Jag hatar att du inte kan se när jag mår dåligt, jag hatar att du inte vill ta dig tid, jag hatar att du älskar någon annan mer än mig, jag hatar att du ger någon annan din tid, jag hatar att du aldrig reagerade.
 
Jag hatar att du aldrig lyssnat på vad som sagts, jag hatar att du inte vill veta hur min dag har varit, jag hatar att se att du inte mår bra, jag hatar att se hur du formats till en annan , mer främmande person än innan och jag hatar att känna mig obekväm och ivägen i situationer. 

Jag hatar men jag älskar. Jag älskar dig. Speciellt den person som fnns innan.